Projektit

DigiBoost – Digitaalista osaamista ja teknologiaa yritysten käyttöön

DigiBoost – Digitaalista osaamista ja teknologiaa yritysten käyttöön -hankkeen tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen vauhdittamalla digitaalisten ja kehittyneiden teknologioiden tietämystä ja käyttöönottoa. Hankkeessa hyödynnetään XBit Tornio -kehittämisympäristöä, joka mahdollistaa yritysten ja korkeakoulun yhteistyön ja osaamisen kehittämisen.

Hankkeen toteutusaika on     1.1.2024 – 30.09.2026
Lisätietoja:                                  Päivi Alapartanen
Rahoituslähteet:                        EAKR 2021-2027

Hankkeen kokonaisbudjetti 543 147€, josta EU tukea 434 517€

Kotisivu: https://xbit-tornio.fi/digiboost-digitaalista-osaamista-ja-teknologiaa-yritysten-kayttoon/

Lue lisää…

360 Low Carbon Investments lappilaisen pk-yrityksen osaamisen kehittäminen

Hankkeen avulla kehitysympäristöjen laitteet ja ohjelmistot saatetaan kansainvälisen kilpailun tasolle. 

Hankkeen toteutusaika on 21.02.2022 – 31.08.2023
Lisätietoja: Jyrki Huhtaniska
Rahoituslähteet: EAKR 2014-2020

360 LCI innovaatiotoiminnan kehittäminen

Hanke vahvisti osaamisryhmien valmiuksia palvella alueellisten pk-yritysten vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta edistävien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä tukien alueen resurssitehokasta ja älykästä kasvua.

Hankkeen toteutusaika on 21.02.2022 – 31.08.2023
Lisätietoja: Jyrki Huhtaniska
Rahoituslähteet: EAKR 2014-2020

Maailmanperintö Struven ketjun pohjoiset osat

Hanke loi pohjan kestäville, vastuullisille ja vetovoimaisille kulttuuri- ja  matkailutuotteille ja oppimiskonsepteille Maailmanperintö Struven ketjuun liittyen, lisäten kulttuuriperinnön tarjontaa Tornio-Haaparanta -alueelta Hammerfestiin yhtenäisenä alueena.

Aikataulu: 1.2.2020 – 30.9.2022
Lisätietoja: Eila Seppänen
Rahoituslähteet: Interreg Nord 2014-2020

Julkaisut

Kotisivut: www.struvenorth.net

FB: www.facebook.com/struvenorth

MyStory – along the Northern Lights Route

Hanke edisti Revontultentien varrella toimivien pienyritysten liiketoimintaa hyödyntämällä paikalliseen kulttuuriin liittyviä tarinoita sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. 

Aikataulu:1.2.2020 – 30.9.2022
Lisätietoja: Natalia Pulakka
Rahoituslähteet: Interreg Nord 2014-2020

Julkaisut

Webinaarit YouTubessa:
https://youtube.com/playlist?list=PL0Cx0y0e1rMuiMvvhNMr1YLo20b5iNZ48&feature=shared

Yritysten tarinat:
https://ourstories.info/the-stories/

Guidelines: Business Storytelling from A to Z:
https://tietojenkasittely.lapinamk.fi/MyStory/index.html

Revontultentien visio:
https://issuu.com/lapinamk/docs/revontultentien_visio_2030

Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio – MUUVI

MUUVIssa syntyy valtakunnallinen pk- ja mikroyrityksille tarjottava osaamiskokonaisuus, joka toteutetaan Suomen yrittäjien, Kauppakamarien, alueellisten yrittäjäjärjestöjen ja ammattikorkeakoulujen (22 ammattikorkeakoulua) yhteistyönä. Osaamiskokonaisuus sisältää joustavan ja jatkuvan oppimisen mikro-opintotarjottimen, jonka opintoja on mahdollista suorittaa ilmaiseksi vuoden 2023 aikana.

Osallistujien valmiuksia vastata muutos- ja innovaatiotarpeisiin tuetaan myös erilaisten info- ja sparraustilaisuuksien kautta.

MUUVI (oamk.fi)

Aikataulu:1.12.2022 – 31.12.2023
Lisätietoja: Natalia Pulakka
Rahoituslähteet:ESR 2014-2020

Julkaisut

Mikro-opintotarjotin:

https://blogi.eoppimispalvelut.fi/jatkuvaoppiminen/