ACTIVE – Innovaatiotoiminnan kehittäminen yritysverkostoja aktivoimalla

ACTIVE – Innovaatiotoiminnan kehittäminen yritysverkostoja aktivoimalla -hanke tukee innovatiivisten ja älykkäiden ratkaisujen kehittämistä eri toimialoilla. Hankkeessa edistetään yritysten innovaatiopotentiaalia toteuttamalla ketteriä pilotointeja yritysten ongelmien, haasteiden ja ideoiden pohjalta.

Pilottien kautta syntyy toimintamalleja ja palvelukonsepteja, joiden avulla yritykset pystyvät paremmin hyödyntämään Lapin ammattikorkeakoulun resursseja.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2024 – 28.2.2026
Lisätietoja: Marjo Jussila
Rahoituslähteet: JTF

Hankkeen kokonaisbudjetti 1 211 190€, josta EU tukea 968 946€