Näe asiat asiakkaittesi silmin – katseen seurantaa kauppakeskuksessa

Katseenseurantatutkimus on tehokas työkalu, joka auttaa ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä paremmin. Sen avulla voidaan seurata, mihin asiakkaiden huomio kiinnittyy verkkosivustoilla, myymälöissä tai mainoksissa. Tämä arvokas tieto auttaa optimoimaan tuotteiden ja palveluiden esillepanoa, parantamaan asiakaskokemusta ja lisäämään myyntiä. Parhaimmillaan katseenseurantateknologian hyödyntäminen tarjoaa kilpailuetua ja auttaa tekemään datalähtöisiä päätöksiä liiketoiminnan kehittämisessä.

Vuodenvaihteessa 2023-2024 torniolainen Kauppakeskus Rajalla ja Lapin AMKin XBit Tornio -kehittämisympäristö ryhtyivät yhteistyöhön kauppakeskuksen asiakaskokemuksen tutkimisessa. 

Kauppakeskus kerää ja saa palautetta asiakkailta jatkuvasti. Saadun palautteen perusteella haluttiin tietoa siitä, mitä ihmiset havaitsevat ja kokevat liikkuessaan kauppakeskuksessa. Liiketalouden opiskelijat valmentajien ohjauksessa toteuttivat käyttäjätutkimuksen hyödyntämällä katseenseurantalaseja.

Kuuntele podcast-jakso, jossa lehtorit Mika Saloheimo ja Yrjö Koskenniemi kertovat tutkimuksen toteutuksesta. Äänessä myös Rajalla Kauppakeskuksen yhteisömanageri Eija-Sinikka Juho.

Podcast-jakso on tuotettu osana DigiBoost – Digitaalista osaamista ja teknologiaa yritysten käyttöön -hanketta, jota rahoittaa Lapin Liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.